MODEL 179: DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE L’ARRENDAMENT D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 

 

El passat 29 de desembre es va aprovar el Reial Decret 1070/2017 pel qual l’Administració posa en funcionament una nova obligació d’informació tributària: el model 179, declaració informativa trimestral sobre l’arrendament d’habitatges amb finalitats turístiques.

 

 

Qui ha de presentar aquesta declaració?


Els obligats a presentar-la són aquelles persones o entitats que prestin serveis d’intermediació entre els propietaris de l’habitatge i els llogaters per a l’arrendament d’habitatges turístics així com les plataformes col·laboratives de lloguer vacacional tipus Airbnb, Wimdu, etc.

 

 

Com a propietari d’un allotjament turístic m’afecta?


Els propietaris d’habitatges que els lloguen com a allotjaments turístics a través d’algun servei d’intermediació han de ser conscients que les dades d’aquests lloguers seran, a partir d’aquest any, presentades a l’Administració.

 

 

A partir de quan entra en vigor?


A partir de l’1 de gener de 2018.  No obstant això, les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’exercici 2018 podran presentar-se a partir de l’1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2018.

 


Quina periodicitat tindrà?


El model 179 tindrà una periodicitat trimestral i comprendrà les operacions realitzades dins cada trimestre natural. S’haurà de presentar entre el primer i l’últim dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre al qual es refereixi la declaració (per exemple, la declaració del 3T de 2018 s’haurà de presentar entre l’1 i el 31 d’octubre de 2018).
 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició. 

 

Departament Fiscal