OBLIGACIÓ D'INCLUSIÓ DELS AUTÒNOMS AL SISTEMA RED

 
 
En data 6 de març es va publicar al BOE l’Ordre ESS/214/2018 per la qual es regula el sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED) en l’àmbit de la Seguretat Social.
 
 
Aquesta Ordre incorpora l’obligació que, a partir del dia 1 d’abril, tots els autònoms estiguin incorporats al Sistema RED, ja siguin autònoms individuals, socis o familiars. A partir d’aquesta obligació, qualsevol tràmit de l’autònom s’ha de fer a través del Sistema RED, i les notificacions que fins ara l’autònom rebia per carta certificada, ara quedaran notificades electrònicament en el Sistema RED i és obligació de l’autònom controlar-les i obrir-les.
 
 
Us informem que, per tal de complir amb la normativa, els autònoms tenen dues opcions:
 
 
1. Gestionar-se ells mateixos les notificacions del Sistema RED. 
2. Autoritzar un Usuari RED (assessoria) perquè els representi.
 
 
Si voleu que nosaltres ho gestionem (punt 2), us tramitarem el certificat digital i farem l’assignació com a Autoritzat RED. Els honoraris per aquest tràmit inicial pugen 25 €.
 
 
Així mateix, si escolliu la segona opció nosaltres serem els responsables de les notificacions electròniques que rebreu de la Seguretat Social i, per tant, us podreu despreocupar d’aquesta obligació. Els honoraris pel control i la responsabilitat de rebre les notificacions en nom vostre són 24 €/anuals.
 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.
 
 
Departament Laboral