MODIFICACIÓ DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS

 

 

A partir del dia 1 d’agost del 2018 s’han modificat les bases mínimes i màximes dels treballadors autònoms segons regula l’article 130.5 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

La base mínima dels treballadors autònoms serà de 932,70 €/mes (fins a data 31/07/2018 era de 919,80 €/mes).

 

La base màxima dels treballadors autònoms serà de 3.803,70 €/mes (fins a data 31/07/2018 era de 3.751,20 €/mes).

 

La base mínima dels treballadors autònoms de 48 anys o més serà de 1.005,90 €/mes i la base màxima serà de 2.052 €/mes (fins a data 31/7/2018 era de 992,10 €/mes i 2.023,50 €/mes, respectivament).

 

En conseqüència, la quota dels rebuts d’autònoms es veurà incrementada a partir  del dia 31 d’agost del 2018.

 

Us recordem que els treballadors autònoms tenen l’opció de canviar la seva base de cotització fins a 4 vegades a l’any. Els terminis són:

 

-Des de l’1 de gener fins al 31 de març, té efectes a partir de l’1 d’abril.
-Des de l’1 d’abril fins al 30 de juny, té efectes a partir de l’1 de juliol.
-Des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre, té efectes a partir de l’1 d’octubre.
-Des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre, té efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent.

 

És important, sobretot, pels treballadors autònoms d’edat inferior als 47 anys perquè tenen l’última oportunitat d’optar a la base màxima de cotització. Un cop hagin fet els 47 anys, únicament tindran l’opció d’optar a la base màxima limitada, excepte en determinats supòsits.

 

Departament Laboral