ELS BANCS PAGARAN L’IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

 

 

El passat 10 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018 pel qual es modifica el text de la llei de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) i s’estableix que seran els bancs, i no els clients, els que pagaran aquest impost quan es formalitzi una hipoteca.
 
 
Departament fiscal