PRÒRROGA MÒDULS 2019

 

 

Segons fonts del Ministeri d’Hisenda es prorroguen per a 2019 els mateixos límits excloents que ja es venien aplicant aquest any 2018. Així doncs, per aquells que tributeu segons el mètode d’estimació objectiva (mòduls) els límits per poder continuar en aquest règim per a 2019 són els següents:
 
 
LÍMITS MÀXIMS 2016, 2017, 2018 i pròrroga per a 2019
   
Volum de rendiments íntegres de l’any anterior 250.000 €
Facturació a empreses i professionals 125.000 €
Volum de compres (sense incloure inversions) 250.000 €
 
 
Per a qualsevol consulta o aclariment al respecte, restem a la vostra disposició.
 
 
Departament Fiscal