CERTIFICAT ACREDITATIU DE DESPLAÇAMENT AL LLOC DE TREBALL

 

En el següent enllaç us facilitem un certificat que us pot servir per acreditar el desplaçament dels treballadors/es des del seu domicili al lloc de treball i viceversa, arrel de les mesures adoptades en motiu del coronavirus.