IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I IMPOST DE PATRIMONI 2019

 
 
El període de presentació s’inicia l’1 d’abril i finalitza el 30 de juny de 2020 (fins el 25 de juny, si es vol domiciliar el pagament de la declaració).
 
 
Currius Assessors començarà la campanya de renda el 4 de maig.
 
 
Al peu d'aquesta circular podeu baixar-vos el document que ens heu de fer arribar: cal que marqueu amb una creu la documentació que ens porteu concretament per fer la vostra declaració. A continuació us detallem la documentació necessària:
 
 
-Fotocòpia del DNI (IMPRESCINDIBLE! Ja que Hisenda el requereix per poder consultar les dades fiscals)
 
-Declaració de renda de l’exercici anterior (només en el cas que no haguem presentat nosaltres la renda de l’any anterior)
 
-Certificat de sous i/o de la Seguretat Social (en el cas que cobreu baixes de maternitat, paternitat, malaltia, jubilació, invalidesa, atur...)
 
-Rebut de contribució cadastral (rústica i/o urbana) o altres valors.
 
-Certificats bancaris d’interessos percebuts i altres valors mobiliaris (accions, Lletres del Tresor, fons d’inversions, certificats d’assegurances de vida, plans de jubilació...)
 
-Aportacions a fons de pensions.
 
-Ingressos per lloguer i despeses efectuades per obtenir-los; si és el primer any que teniu aquest llogater o que us fem la declaració de renda, cal que porteu les dades del llogater. 
 
-Certificats de retencions provinents del lloguer d’immobles destinats a finalitats comercials i/o industrials.
 
-Rebuts d’hipoteques, préstecs o comprovants d’inversió en l’habitatge habitual.
 
-En cas que pagueu lloguer per l’habitatge habitual des d’abans de l’1 de gener del 2015, el contracte d’arrendament, els rebuts mensuals i la referència cadastral.
 
-En cas de compra o venda de finques durant el 2019, les escriptures i totes les despeses derivades de l’operació.
 
-En cas que obtingueu rendiments per activitat empresarial o professional, els registres de vendes/ingressos i els registres de compres/despeses.
 
-En cas de compra d’un vehicle i que us hàgiu acollit al PLA PIVE pel vehicle vell, la factura de compra.
 
-En cas d’haver recuperat els interessos d’una entitat financera per motiu d’una clàusula sòl, porteu-nos la liquidació que us han fet.
 
-En cas de tenir fills/es escolaritzats/es en una llar d’infants, el certificat de les quotes pagades.
 
 
Amb la intenció de donar-vos un millor servei i poder estudiar amb més detall cadascuna de les vostres declaracions, cal que seguiu aquests passos: 
 
 
1. Ens porteu tota la documentació descrita.
2. Calculem la vostra declaració.
3. Us truquem i concertem hora per a una reunió.
4. En aquesta reunió us expliquem el resultat de la vostra declaració i, si cal, fem les modificacions oportunes i la presentem.
 
 
Per qualsevol consulta o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
 
 
Departament Fiscal