OBERTURA AL PÚBLIC D’ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES

 

 

En virtut de l’Ordre SND/388/2020 publicada al BOE avui 3 de maig del 2020, s’autoritza la reobertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que van haver de tancar per ordre de la declaració d’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície inferior a 400m2 i no estiguin dins d’un centre comercial sense entrada directa.


En cas d’obertura, caldrà:


1. Sistema de cita prèvia.
2. Atenció individualitzada amb la deguda separació física (distància, mampares, etc.)
3. Horari d’atenció preferent pels majors de 65 anys, que ha de coincidir amb la seva franja horària de sortida.


Caldrà adoptar unes estrictes mesures d’higiene i seguretat. Prèviament a l’obertura contacteu amb el vostre servei de prevenció i aquest us indicarà les mesures que cal adoptar al vostre local. 


Particularment, pel què fa al sector de l’hostaleria, només hi ha l’opció de preparar el menjar per entregar als clients que prèviament l’hagin encarregat per mitjans telemàtics o per telèfon.