Assessorament Jurídic

Dins la nostra vocació de servei al client pretenem un assessorament integral, tant a particulars com a empreses en tots els àmbits personals i professionals.

Així, comptem amb especialistes en Dret Immobiliari i Registral que us podran aconsellar en operacions de compra-venda, permuta, dacions en pagament, etc.; especialistes en assumptes de contractació, tant entre particulars com empreses (tals com, contractes de subministrament, contractes d’execució d’obra, contractes d’arrendaments urbans i rústics, ja sigui per habitatge habitual o negoci i contractes de serveis).

En conseqüència directa, també oferim assessorament jurídic en responsabilitat contractual i extracontractual, com és la defensa en casos d’accidents de trànsit.

blog post image

Una vessant molt important és el Dret de Família, per això tenim professionals amb una àmplia experiència en separacions, divorcis, testamentàries i successions, incapacitacions, filiacions, etc.

Val a dir que comptem amb especialistes en Dret Processal per tal de poder dirigir la defensa dels nostres clients davant qualsevol jutjat de primera instància, Audiència Provincial o Tribunal Superior de Justícia en tot el territori espanyol, en qualsevol assumpte dins la jurisdicció civil:

  • Assumptes de dret matrimonial i successori.

  • Accions de reclamació de quantitat.

  • Execucions dineràries o no dineràries.

  • Procediments de judici monitori i canviari.