Assessorament Mercantil

Assessorament eficaç en l’àmbit econòmic i jurídic per a facilitar a l’empresari la presa de decisions en alguns dels moments més significatius i determinants de l’empresa.

Moments clau en una empresa: creació, relleu generacional, ampliacions o adquisicions, planificacions i reestructuració empresarial, dissolucions, liquidacions i insolvència econòmica.

blog post image

Solucions per a gestionar eficaçment els moments clau:

  • Dret Societari

  • Dret Concursal/ Administradors Concursals

  • Assessorament jurídic sobre contractes mercantils.

  • Anàlisis i optimització de processos productius i càlcul de ratis econòmics.

  • Diagnòstic empresarial.

  • Elaboració de plans de negoci o ‘business plan’

  • Valoracions d’empreses i DUE DILIGENCE.